Eiqui ampeça l sigundo scalon de ls cursos an lhéngua mirandesa i cun el gustariemos que las pessonas...

  • ...Zambolbíssen cumpeténcias para screbir i falar an mirandés;
  • Antendíssen i zambolbíssen testos (ourales i screbidos) an lhéngua mirandesa;
  • Fússen capazes de ber causos cuntrastibos antre l mirandés i l pertués;
  • Fússen sabedores de la rialidade stórica, política i lhenguística de la Tierra de Miranda;
  • Abibássen la cuncéncia antrecultural i la relaçon lhéngua cultura;
  • Zambolbíssen l’aprendizaige cada un por el mesmo i la cumpeténcia stratégica para facilitar l porcesso d’aprendizaige.